NATURA MAI APROAPE DE TINE – TRASEU TEMATIC ÎN PĂDUREA DUMBRĂVENI
Ce se întâmplă atunci când pășunatul, vânătoarea și exploatarea de piatră la suprafață amenință habitatele din rezervațiile naturale? Luăm inițiativa!

Aflată la granița cu Bulgaria, rezervaţia naturală Pădurea Dumbrăveni se află pe un platou înclinat, format din calcare cretacice. Rezervaţia a fost pusă sub ocrotirea legii în 1980, dar intensificarea activității umane în imediata vecinătate a sitului au pus realmente în pericol speciile de păsări protejate găzduite aici.

În acest context a apărut proiectul NATURA MAI APROAPE DE TINE – TRASEU TEMATIC ÎN PĂDUREA DUMBRĂVENI , al cărui scop a fost conştientizarea, înţelegerea şi responsabilizarea problemelor legate de zona costieră.

În cadrul proiectului a fost dezvoltat și promovat un traseu tematic în aria protejată Pădurea Dumbrăveni, care a fost inclus alături de alte patru trasee dezvoltate de ONG Mare Nostrum, (Canaraua Fetii – „Stejarul, martorul tăcut al pădurii”, Cheile Dobrogei – „Dobrogea în câţiva paşi”, „Întâmplări din trecut întipărite în piatră”, Allah Bair – „Povestea firului de iarbă”) în cadrul proiectului “Interpretative Trails on the Ground - Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region (InterTrails)” în „Reţeaua ariilor protejate de la Marea Neagra”, reţea care cuprinde alte arii protejate din Bulgaria, Moldova, Ucraina şi Georgia.

Devenită personaj central al traseului, dumbrăveanca (una din speciile protejate din zonă), este ghidul oricărui turist prin aria protejată cu același nume. Traseul tematic cuprinde 15 puncte de oprire, fiecare din ele dedicate unei specii protejate: sfrânciocul-cu-frunte-neagră, eretele-vânt, gaia brună, balaurul dobrogean, etc.  

Tot în cadrul acestui proiect au fost organizate workshopuri și excursii tematice, precum și campanii de informare, pentru a informa comunitatea locală asupra importanței conservării faunei și florei din această rezervație.