CONSTANȚA VERDE

„CONSTANŢA VERDE” este un proiect de hotărâre de Consiliul Local, propus de organizaţia Mare Nostrum în 2004, ca reacție la reducerea accelerată a suprafeței spaţiului verde din Constanţa. Inițiativa a avut câteva prevederi esențiale, menite să ajute orașul să respire, dar și locuitorii acestuia.

  • Diminuarea spaţiilor verzi prin planuri urbanistice zonle şi planuri urbanistice de detaliu în zonele care nu au deficit (nord, centru) nu este permisă
  • Planul de extindere al oraşului va conţine şi amenajarea de spaţii verzi într-o structură cât mai diversificată şi dimensionate în funcţie de nevoile de spaţii verzi şi amenajări din cartierele de locuit
  • Se va realiza un program de extindere / amenajare de spaţii verzi în zona periurbană în colaborare cu Consiliul Judeţean
  • Parcurile şi scuarurile existente sau proiectate în vecinătatea unităţilor de locuit vor fi prevăzute cu plantaţii de talie medie şi înaltă prin care să se reducă poluarea fonică şi vizuală a locuinţelor şi atmosferei
  • Reabilitarea parcurilor existente din punct de vedere estetic, confort şi siguranţa pentru uitilizatori şi amenajarea unor spaţii verzi pe terenuri în prezent virane
  • Administraţia publică locală va informa publicul privind situaţia spaţiilor verzi şi programelor de dezvoltare a acestora

 „CONSTANŢA VERDE” a venit pe fondul nevoii reale a constănțenilor de a avea suprafețe verzi în oraș, în care copiii să se poată relaxa și juca.