EMAS
Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni, din 21 aprilie 2012 până pe 21 octombrie 2013, cu un buget total de 533.670 euro și a fost finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Dezvoltarea infrastructurii turismului și exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale aduc cu sine efecte nocive asupra mediului: hoteluri cu eliminare necontrolată a deşeurilor şi apelor reziduale, supraconsum de resurse (electricitate, apă şi utilizarea echipamentelor puternic consumatoare de energie).

Pentru a limita efectele dezastruoase asupra mediului, ONG Mare Nostrum a devenit partener în cadrul proiectului transfrontalier EMAS - ”Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Toate acțiunile din cadrul proiectului s-au concentrat  pe exploatarea prudentă și protejarea eficientă a mediului, la nivel de turism. Au fost create două publicații, care oferă răspunsuri la problemele comune din domeniile social și de mediu. Tot în cadrul acestui proiect, s-a creat o sursă importantă și inovatoare de informații cu privire la protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice și anume un portal web verde, accesibil în limbile engleză, română și bulgară.

Scopul principal al proiectului a fost de a determina agenții hotelieri să fie mult mai responsabili cu mediul și de a gestiona resursele rațional. S-au oferit informaţii şi consultanţă în ce priveşte etichetele ecologice EMAS şi Eco-Label.

Partenerii proiectului: ONG Mare Nostrum, din Constanța, România, Camera de Comerț și Industrie (CCI) Dobrich (Bulgaria – partener principal) și EUREKA (Bulgaria).