NET FREE BLACK SEA
ANUNȚ PUBLIC: Se caută prestator servicii pentru organizarea atelierului de mobilizare și învățare reciprocă. Caietul de sarcini și formularul de ofertă pot fi consultate la sediul organizaței sau pot fi solicitate pe office@marenostrum.ro. Data limită 17.02.2022, ora 16:00.

Proiectul „Net free Black Sea”  este susținut financiar de Ocean Conservancy’s Small Grants Program – Global Ghost Gear Initiative” și continuă eforturile Mare Nostrum în direcția reducerii numărului de plase de pescuit care ajung în apele Mării Negre, dar si recuperarea celor care se găsesc deja acolo. 

Principalul obiectiv al proiectului este eliminarea a cel puțin 1000 de kg de plase de pescuit abandonate din apele Mării Negre.

De asemenea, printre activitățile proiectului se numără organizarea unui eveniment public și a unei expoziții care vor marca Ziua Internațională a Mării Negre, dar și organizarea unui atelier de lucru dedicat grupurilor de interese precum pescarii, reprezentanții porturilor, dar și administrația locală.

Creșterea gradului de conștientizare în abordarea problemei deșeurilor marine generate de activitatea maritimă, dar mai ales a plaselor de pescuit abandonate este esențială.

 Rezultatele atelierului vor oferi soluții la problema deșeurilor marine, venite dinspre sectoarele economice, și prioritizate acelea care pot fi într-adevăr implementate, cu beneficii nu numai pentru mediul marin.

De asemenea, se va urmări și schimbarea practicilor din acest sector, identificarea unor soluții viabile de îndepărtarea a deșeurilor marine, fiind binecunoscut faptul că educația continuă și motivația utilizatorilor de porturi reprezintă un mijloc important de a evita, minimiza și aborda efectele deșeurilor generate de nave și porturi asupra mediului marin.