MARLITER
Proiect european, în care ONG Mare Nostrum este partener, alături de Grecia, Ucraina și Georgia.

Lansat în 2018, proiectul se desfășoară pe o perioadă de 30 de luni și are ca obiectiv principal încurajarea cooperării riverane în ceea ce privește monitorizarea deșeurilor marine, precum și poluării marine în bazinul Mării Negre.

Proiectul prevede 3 mari activități, precum: structurarea și adunarea datelor de interes privind monitorizarea poluării marine, dezvoltarea unui tool interactiv și a unor hărți interactive, care să integreze datele furnizate de parteneri. Hărțile vor fi disponibile publicului larg și vor conține informații esențiale despre zonele înregistrate, metode formale și non formale de implementare măsuri privind reducerea cantității de deșeuri marine, posibilitate de instruire online pentru reprezentanții administrațiilor locale și a structurilor direct interesate și abilitate să ia măsuri din acest punct de vedere.

Valoarea totală a proiectului este de 770 mii euro

***

ACHIZIȚII PUBLICE

 1. Informații generale privind licitația

Subiectul acestei proceduri de achiziție este furnizarea unor servicii de organizare a două evenimente publice în Constanța, România. Termenul limită pentru depunea ofertelor este 2 septembrie 2019, ora 12.00. Toate ofertele depuse după acest termen linimtă vor fi respinse în mod automat. Criteriul de atribuire este cel mai mic preț al ofertei conforme tehnic. Alte informații privind detaliile tehnice sunt cuprinse în caietul de sarcini.

 1. Procedura de achiziție

Procedura de achiziție unică/simplificată

 1. Titlul și prioritatea programului/titlul și codul proiectului

Programul Operațional Comun “Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020

Prioritatea 2.1 Îmbunătățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului

Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului public la datele de monitorizare privind deșeurile marine în vederea reducerii poluării marine în bazinul Mării Negre – MARLITER, BSB-138

 1. Finanțare

Bugetul proiectului BSB138/Linia bugetară Evenimente publice în România/Servicii și experiză externe

 1. Autoritatea contractantă

ONG Mare Nostrum

 1. Natura contractului

Servicii

 1. Descrierea contractului

Contractul “Servicii de organizare de evenimente publice” presupune oganizarea a două evenimente publice în orașul Constanța, România:

 • Ziua Internațională a Mării Negre, 2019 – organizarea Crosului Mării Negre (octombrie – decembrie 2019);
 • Ziua Internațională a Mediului, 2020 (mai-iulie 2020).

Bugetul maxim al acestui contract de servicii este de 3.450 euro.

 1. Numărul și titlul loturilor

Un singur lot: Servicii de organizare de evenimente publice

 1. Bugetul maxim estimat/euro

3.450 euro

 1. Data publicării anunțului de participare

19 august 2019

 1. Alte informații

***

PROCUREMENT NOTICE

1.   General information for the tender

The subject of this tender procedure is providing the services for organizing public events in Constanta, Romania. The deadline for submitting tenders is 20th of September, 2019, 12 o’clock. All offers submitted after this deadline will be automatically rejected. The award criterion is the lowest price of the compliant technical offer. Other information regarding the required technical details can be read in the tender.

2.   Procedure

Single tender procedure/simplified

3.   Programme title and priority / Project title and code

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014 – 2020

Programme Priority: 2.1 Improve joint environmental monitoring

Project title: Improved online public access to environmental monitoring data and data tools for the Black Sea Basin supporting cooperation in the reduction of marine litter – MARLITER, BSB138

4.   Financing

Project Budget BSB No.138 / Budget line: Public events in Romania/External expertise and services

5.   Contracting authority

Mare Nostrum NGO

 6.  Nature of contract

Services

 7.  Contract description

The contract “Services for organizing public events” includes the development of two public events in Constanta, Romania: International Black Sea Action Day 2019, meaning the organizing of the Black Sea Cross (period: October – December 2019) and World Environment Day 2020 (period: May – July 2020). The maximum budget of the service contract is 3.450 euro.

 8.  Number and titles of lots

One lot only / Lot Title: “Services for organizing public events”

9.    Estimated maximum budget/indicative budget in Euro

3.450 euro

10.           Intended time of publication of contract notice 19th of August 2019

11.  Other information