PROIECT PILOT DE CONTROL AL EUTROFIZĂRII ÎN BAZINUL LACULUI NUNTAȘI

Desfășurat între 2006 și 2007, proiectul a vizat creşterea capacităţii comunităţii rurale din zona lacului Nuntaşi de a practica o agricultură durabilă, care să respecte resursele naturale. Ideea proiectului a pornit de la o problemă încă actuală: deversarea nutrienților în Marea Neagră. Proiectul a permis implementarea de activități care să conducă spre atingerea obiectivelor principale: au fost organizate întâlniri de lucru, campanii de informare și activități menite să determine comunicatea locală să înțeleagă beneficiile agriculturii durabile.