Proiecte ACCOBAMS
Partener al organizației internaționale ACCOBAMS (Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului) din 2013, ONG Mare Nostrum desfășoară activități și proiecte pe linia conservării cetaceelor din Marea Neagră, unul dintre obiectivele principale ale Acordului.

Anual, specialiștii din cadrul organizației efectuează monitorizări terestre și acvatice ale delfinilor şi marsuinilor, în care sunt implicați atât voluntarii organizației, cât și elevi și cadre didactice de la instituțiile de invățământ din județul Constanța. 

Proiectele derulate sub egida ACCOBAMS vizează:

- Creşterea capacităţii locale şi regionale a cercetătorilor de a se adresa problemelor legate de estimarea abundenţei şi distribuţiei cetaceelor în Marea Neagră;
- Asigurarea continuităţii colectării calitative şi cantitative a datelor cu privire la cetaceele din apele româneşti ale Mării Negre;
- Creşterea implicării şi conştientizării populaţiei locale dar şia turiştilor despre conservarea cetaceelor (reţea de monitorizare a eşuărilor, task force, urgenţe, comportament etc.)

Participarea la conferințe naționale și internaționale pe linia conservării delfinilor este o altă activitate principală a proiectelor derulate în parteneriat cu ACCOBAMS. De altfel, expertiza specialiștilor ONG Mare Nostrum este recunoscută la nivel european, colegii noștri ocupând poziția de team leaderi în proiecte europene de monitorizare aeriană a abundenței cetaceelor şi nu numai.