CIER
Centrul de Informare, Educare şi Resurse pentru Marea Neagră

CIER a fost înființat în Constanța, în 1995, cu suportul programelor PHARE și TACIS ale Uniunii Europene. CIER a avut misiunea de a determina o abordare integrată a problemelor Dunării, Deltei Dunării și ale Mării Negre, precum și de a promova cele mai bune practici în vederea conservării și utilizării durabile a resurselor Mării Negre.

Obiectivele CIER: îmbunătățirea activității de educație ecologică în școli, creșterea gradului de informare privind problemele ecosistemului marin, creșterea eficienției acțiunilor de protecție a mediului prin asigurarea de resurse suport și coordonare, precum și creșterea capacității instituționale a ONG-urilor locale, prin asigurarea de resurse și training.

CIER a funcționat în parteneriat cu organizații românești și internaționale precum: Ambasada Marii Britanii în România, VSO, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină "Grigore Antipa", Camera de Comerț Constanța. Printre beneficiarii CIER s-au numărat: instituții de educație, ONG-uri, companii, autorități locale, agenții guvernamentale, media, industria turistică.