Promovarea Implicării Tinerilor în schimbare (PROMIT)
ONG Mare Nostrum, alături de Asociația Make Sense și ADAPTO, ajută peste 200 de tineri din comunitățile rurale să se implice activ în dezvoltarea comunităților din care fac parte. Tinerii vor beneficia de suport permanent și de formare continuă pentru a dezvolta și implementa 15 soluții aplicate, sub formă de inițiative civice. Proiectul face parte din programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021.

 

Scopul proiectului este consolidarea capacității tinerilor( abilități, cunoștințe, atitudini), pentru implicarea activă în producerea de schimbări în comunitate.

Tinerii au nevoie de un cadru care să îi stimuleze să participe la viața comunității, să le dezvolte capacitățile, să-i provoace și să le ofere conexiuni. Până când școala va centra educația către comunitatea din care face parte, acest cadru poate fi oferit de ONG-uri deja centrate pe nevoile comunității, cu instrumente inovatoare și participative.

Obiectivele proiectului:

  • Implicarea directă a cel puțin 225 de tineri din mediul rural în viața comunității.
  • Educația a cel puțin 225 de tineri din comunitățile rurale cu privire la abordarea activă a autorităților locale.
  • Construirea unei relații de colaborare între 15 comunități rurale pentru schimb de experiență, intrajutorare și învățare de la egal la egal.
  • Obiectivul de dezvoltare organizațională al proiectului:
  • Creșterea capacității a 5 organizații de a atrage noi donatori, sporind sustenabilitatea financiară.

Cei 225 de tineri, beneficiari intermediari ai proiectului, vor fi identificați și selectați cu ajutorul cadrelor didactice din comunitățile cărora proiectul se adresează. Vor fi vizați în special acei tineri ce prezintă diverse comportamente distincte, precum necesitatea de susținere în adaptarea și integrarea în grup și comunitate.

Pe durata proiectului, acești tineri vor fi susținuți și vor lucra împreună cu profesorii, părinții și alte persoane resursă, membri ai comunităților, identificate chiar de ei prin intermediul activităților proiectului.

Beneficiarii finali sunt reprezentați de membri celor 15 comunități din care acești tineri fac parte, pentru care ei vor dezvolta și implementa 15 soluții aplicate, sub forma de inițiative civice, menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a comunităților.

 

***

„Proiect derulat de ONG Mare Nostrum, în parteneriat cu Asociația Make Sense și Asociația pentru promovarea Egalității între Tineri (ADAPTO), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați http://www.eeagrants.org.”

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida
relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator
de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei
active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului
societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele
donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe
informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați http://www.eeagrants.ro.&#8221 

***

CERERE DE OFERTĂ pentru atribuirea contractului „Organizare eveniment final de proiect"

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „PROMovarea Implicarii Tinerilor în schimbare (PROMIT) ACF_2_R2MED_3047", Organizația Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii achiziției/contractului având ca obiect „Organizare eveniment final de proiect". Toate informațiile cu privire la procedură se găsesc în cererea de ofertă.

Pentru transmiterea Anexelor (Declarații și Model de propunere tenhică și financiară) în format word (editabil) vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@marenostrum.ro