ARIA 2 MAI - DURANKULAK - CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII MARINE ȘI CONȘTIENTIZARE PUBLICĂ

Axat pe direcția strategică a ONG Mare Nostrum de conservare a ecosistemului marin, proiectul Aria 2 Mai - Durankulak - Conservarea biodiversităţii marine şi conştientizare publică a urmărit implementarea  prevederilor internaţionale ale protejării rezervaţiilor marine, având ca obiect specia de peşte Hyppocampus ramulosus, a cărei populație a fost redusă semnificativ din cauza  creșterii gradului de eutrofizare a ecosistemului marin, după 1970.

Proiectul a fost implementat pentru a sprijini strategia de conservare a biodiversităţii a Planului Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre, precum și angajamentele asumate de România în convenţii şi acorduri de conservare a biodiversităţii. Obiectivele centrale ale proiectului au fost de a promova dezvoltarea şi exploatarea durabilă a resurselor marine prin promovarea cooperării internaţionale la diferite nivele, îmbunătăţirea protecţiei ecosistemelor, conservarea biodiversităţii, precum şi facilitarea unor activităţi de conservare eficace în cooperare. Proiectul a adus multiple beneficii comunităţilor locale prin atragerea finanţatorilor şi sponsorilor.